Finanční zprávy - Ručitel

Stanovy Ručitele 05.11.2023 6,06 MB Otevřít PDF
Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele za účetní období končící 31. prosince 2021 06.11.2023 2,50 MB Otevřít PDF
Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele za účetní období končící 31. prosince 2022 06.11.2023 4,43 MB Otevřít PDF
Neauditovaná mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Ručitele (30.6.2023) 05.11.2023 0,63 MB Otevřít PDF